ai chỉ tôi reg acc + đồ với vào loginsv nhưng chả bik bấm vào chỗ nào để reg acc ai bik xin chụp hình hoặc dùng teamview chỉ giùm yahoo: hoang_tu_fantasy_hoa_hong