[JX] Các hàm cơ bản trong JX
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 21
 1. #1
  Super Moderator thaihoa91's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2008
  Bài viết
  12,109
  Thanks
  653
  Thanked 3,132 Times in 1,589 Posts

  Các hàm cơ bản trong JX

  Gồm 3 tập :

  **Tập 1:
  Code:
  ===========================================================================================================================================
  :::::||===\::::||\::::||:IIIIIIIIII:::::::::::::::Tine : 11:59:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  :::::||::.\\:::||\\:::||:::::||:::::::::::::::::Date : 30/7/2008:::::::::::::::::::::::Mọi chi tiết xin liên hệ : ::::::::::::::::::::::::::
  :::::||:::.\\::||:\\::||:::::||:::::master::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::thalamkedocthan@yahoo.com::::::::::::::
  :::::||::::.\\:||::\\:||:::::||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  :::::||::::.:||||:::\\||:::::||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  :::::||:::.://:||::::\||:::::||:::::::::::::Need Help ?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  :::::||:::.//::||:::::||:::::||::::::::::::::::Find me in Clbgamesvn.com Yeah !!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  :::::||___//:::||:::::||:::::||::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  ===========================================================================================================================================
  HELP : NẾU KHÓ ĐỌC HÃY COPY VÀO WROD ĐỂ XEM...
  
  ===========================================================================================================================================
  =============================HÀM HỖ TRỢ TRONG JXOFFLINE TẬP 1==============================================================================
  ===========================================================================================================================================
  ======SỐ HÀM TRONG LIST : 72 HÀM PHỔ BIẾN CÓ UPDATE========================================================================================
  ===========================================================================================================================================
  Say	--Nói chuyện có sự lựa chọn
  Talk	--Nói chuyện ko có sự lựa chọn
  GetTaskTemp & SetTaskTemp 	---Hàm đặt nhiệm vụ tức thời khi thoát nhân vật mất tác dụng
  Include		---Thêm đường dẫn đến file .lua mình muốn
  AddGlobalNews		]
  AddGlobalTimeNews	]
  AddGlobalCountNews	]	---Thêm thông báo trên màn hình
  AddLocalNews		]
  AddLocalTimeNews	]
  AddLocalCountNews	]
  AddRepute		---Thêm danh vọng
  GetRepute		---Kiểm tra danh vọng
  GetTask & SetTask	---Thiết dặt làm nhiệm vụ tồn tại mãi khi bạn SetTask nó về lại 0
  Msg2Player		---gởi tin nhắn tới người chơi đơn lẽ
  Msg2Team		---gởi tin nhắn tới người trong một đội
  Msg2SubWorld		---Gởi tin nhắn tới cả Server đang chơi
  Msg2Region		---Chưa thử nên ko bít hình như nhắn vào 1 cụm Server
  Msg2GM			---Nhắn tin tới GM
  Msg2IP			---Cái này là nhắn tin tới Ip hơi lạ phải không hướng dẫn lun cấu trúc là Msg2IP(IP, ID, StrInfo)
  DropItem		---Hàm Drop Item trong Game cũng khá mới cấu trúc đây DropItem(NpcId, tên hoặc ID item)
  AddItem			---Hàm AddItem
  AddEventItem		---Hàm Add item trong QuestKey AddEventItem(tên hoặc Id item)
  DelItem			---Xóa Item
  HaveItem		---Kiểm tra có Item không
  GetItemCount		---Đếm Item GetItemCount(tên hoặc id item)
  AddMagic		---Thêm skill
  DelMagic		---Xóa skill
  HaveMagic		---Kiểm tra skill có không
  GetMagicLevel		---Kiểm tra nâng skill đc bao nhiu
  AddLeadExp		---Thêm kinh nghiệm cho quản lý tỗ đội [mức lãnh đạo]
  GetLeadLevel		---Kiểm tra kinh nghiệm của quản lý tổ đội
  SetFightState		---Thiết lập trạng thái nếu = 1 chiến đấu ngoài thành có thể thổ địa phù,nếu = 0 thì trong thành
  GetFightState		---Kiểm tra trạng thái
  AddNpc			---Thêm NPC cấu trúc cũ		]
  SetNpcScript		---thiết lập script cho NPC	] hai cái này đều có trong hàm phát triển của Akari rồi AddNPCEx
  GetFaction		---Kiểm tra môn phái
  SetFaction		---Thiết lập môn phái vào settings\faction dể xem tên môn phái
  GetExp			---kiểm tra kinh nghiệm
  AddOwnExp		---Thêm kinh nghiệm riêng 1 người
  AddExp			---Hàm này đó giờ hình như các bạn chưa rõ hoạt động của nó có 2 dạng AddExp(kinh nghiệm) --thêm kinh nghiệm
  									AddExp(kinh nghiệm,đẳng cấp cho phép,kinh nghiệm tổ đội đc hưởng)
  RestoreLife		---Bơm đầy máu lại
  RestoreMana		---Bơm đầy Mana lại
  RestoreStamina		---Bơm đầy thể lực lại
  GetSex			---Kiểm tra giới tính
  GetName			---Kiểm tra tên
  GetSeries		---Kiểm tra hệ
  GetCash			---Kiểm tra tiền trong người
  Pay			---Lấy tiền
  Earn			---Thêm tiền vào người
  PrePay			---Trả lại tiền
  ExeScript		---Chạy file script chỉ định
  OpenBox			---Mở rương
  AddTermini		---tạo điểm nhớ nhưng nơi đi qua
  GetRank			---Kiểm tra danh hiệu
  SetRank			---Đặt danh hiệu xem trong Settings\Rankings
  GetServerName		---Xem tên Server đang chạy
  AddNote			---Thêm dòng nhắc nhở 
  AddProp			---Cho thêm điểm tiềm năng
  AddMagicPoint		---Cho thêm điểm kỹ năng
  GetPlayerCount		---Đếm xem có bao nhiêu người đang chơi trong Server
  KickOutSelf		---Tự động thoát nhân vật rồi vào lại
  GetLucky		---Kiểm tra may mắn
  GetEng			---Kiểm tra nội lực
  GetDex			---Kiểm tra thân pháp
  GetStrg			---Kiểm tra sức mạnh
  GetVit			---Kiểm tra sinh lực
  Sale			---Shop
  UseTownPortal		---Biến về thành = thổ địa phù
  SetCurCamp & SetCamp	---Hàm dặt màu cho tên để đi PK
  
  ======================================END==================================================================================================
  ---------------HẾT TẬP 1 HÀM Hỗ TRỢ JXOFFLINE---------------------------TRỌN BỘ 2 TẬP-------------------------------------------------------
  ===========================================================================================================================================
  BIÊN SOẠN  	: DNTmaster
  NHÀ XUẤT BẢN 	: Tại Nhà
  SỐ BẢN QUYỀN	: Không có vì chia sẽ cho mọi người
  LIÊN HỆ		: thalamkedocthan@yahoo.com
  TẬP 2 SẼ TẶNG RIÊNG CHO MỘT SỐ NGƯỜI NHẤT ĐỊNH [CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI TIN TƯỞNG]
  ===========================================================================================================================================
  
  		  	    ...:::TEAM DEVJX IN VIETNAM:::...
                     ...:::DNTmaster:::...
  			    ...:::TEAM DEVJX IN VIETNAM:::...
  ===================================================================================================================================================
  
  function main(sel)	]
  a= GetStrg()		]
  b = GetDex()		]
  c = GetVit()		]	ham khong cho nang f3 nua
  d = GetEng()		]
  Str = a + b + c + d - 100]
  AddProp(-Str)		]	
  end;			]
  **Tập 2:
  Code:
  SetTimer(Thời gian,thứ tự file trong TimerTask) ---thời gian tính bằng giây ví dụ : 60 giây = 60*18 ---Được khởi động bằng hàm function OnTimer()StopTimer() ---Tắt hàm SetTimer() cho vào lúc mình muốn nó sẽ dừng lại
  GetTimerId() ---Chưa xài bao giờ nhưng cho ID thời gian vào nó chạy
  GetWorldPos() ---Lấy tọa độ trong Maps đang đứng
  SubWorldID2Idx(id của Map) ---Kiểm tra xem Map có mở chưa
  DelNpc(id NPC) ---Xóa NPC đã Add thêm 
  Cách làm : themNPC = AddNPC(......) muốn xóa con đó dùng 
  DelNPC(themNPC) là đã đc xóa
  GetColdR() ---Kiểm tra kháng Băng của NV
  SetColdR(số) ---Cài đặt kháng cho NV
  GetFireR() lửa ]
  SetFireR() ]
  GetLightR() lôi ] ---giống hàm Băng
  SetLightR() ]
  GetPoisonR() độc ]
  SetPoisonR() ]
  GetPhyR() phòng thủ vật lý ]
  SetPhyR() ]
  GetDefend() ---Kiểm tra né tránh
  GetSex() ---kiểm tra giới tính = 0 là nam = 1 là nữ
  GetSeries() ---Kiểm tra ngũ hành
  GetUUID() ---Lấy ID của Nhân vật
  GetRestAP() ---Kiểm tra Tiềm Năng chưa nâng
  GetRestSP() ---kiểm tra điểm Kỹ năng chưa nâng
  AttackNpc() ---Hàm NPC hỗ trợ Cấu trúc hàm 
  AttackNpc(ID NPC,sát thương vật lý,băng,hỏa,điện,độc)
  KillNpc(id npc) ---giết NPC xài giống cái 
  DelNPCKillPlayer() ---giết chết người chơi
  SetNpcCurCamp() ---Cài đặt trạng thái của NPC = 6 là Talk, = 5 là quái
  GetCityCount() --- đếm các thành thị không nó trong file nào của 
  SettingsGetCity() ---Lấy tên thành thị đang đứng
  GetWharfName() ]
  GetWharfCount() ]---Liên quan đến file WharfPrice.txt và Wharf.txt
  GetWharfPrice() ]
  GetWharf() ]
  GetWharfPos() ]
  GetSkillId() ---Kiểm tra skill trong skill list
  SetSkillLevel() ---Cài đặt điểm skill chưa xài thử
  SetChatFlag() ---Không biết
  GetMissionV() và SetMissionV() giống SetTask nhưng có tác dụng dến cả Server
  GetGlbMissionV() và SetGlbMissionV() mạnh hơn hàm 
  SetMissionV()
  ----------------------------Hàm dùng cho Mission------------------------------------OpenMission(thứ tự file) mở
  RunMission(thứ tự file) chạy ---Các file lua trong settings\task\mission.txt
  CloseMission(thứ tự file) đóng
  GetMSRestTime(thứ tự file,thời gian) --- dùng cho hàm Mission
  GetMSIdxGroup(thứ tự file,id Player) ---kiểm tra nhómAddMSPlayer() ---thêm người vào Mission đang diễn ra
  DelMSPlayer() ---Xóa khỏi Mission
  GetNextPlayer() ---lấy nhân vật tiếp theo
  PIdx2MSDIdx() ---kiểm tra nhân vật gì đó ko bít chưa xài
  MSDIdx2PIdx(thứ tự file,lời nhắn) ---nhắn tin tới người đang trong 
  MissionNpcIdx2PIdx() ---chuyễn từ NPC sang người chơi ko bít là gì
  GetMSPlayerCount(thứ tự file,phe = 1 hoặc 2) ---đếm số người đang làm Mission
  RevivalAllNpc() ---Phục hội lại toàn bộ 
  NPCSetPMParam() và 
  GetPMParam() ---cài đặt tiến trinh làm 
  MissionMsg2MSGroup("lời nhắn",phe = 1 hoặc 2) gởi tin nhắn tới phe lâu quá ko xài ko nhớ đúng ko
  Msg2MSAll() ---nhắn tin tới toàn bộ người đang trong
  MissionMsg2MSPlayer() ---nhắn tin tới 1 người đang làm mission
  ---------------------------------------------------------------------------------------SetDeathScript() ---cài script cho nhân vật khi chết
  Death() ---giết NPC
  HideNpc(tên hay id của NPC,thời gian ẩn) ---giấu NPC
  SetLogoutRV() ---khôi phục cho nhân vật khi thoát ko chưa xài bao giờ
  SetCreateTeam() ---tạo tổ độ
  iGetPK() và SetPK(số) thiết lập PK
  ShowLadder(số ladder,ladderid,ladderid,...) ko bít tác dụng
  OpenTong() ---Mở Tống Kim
  SetPunish(số) ---- =0 có nghĩa ko làm xong nhiệm vụ đc sẽ bị phạt
  SwearBrother(số) ----tạo bằng hữu
  MakeEnemy(tên) ---tạo kẽ thù
  RollbackSkill() ---khôi phục skill dùng trong tẫy tủyU
  pdateSkill() ---cập nhật lại skill
  GetExtPoint() và PayExtPoint() ko hiểu
  StartMissionTimer(id tùy ý,thứ tự file TimerTask,thời gian*18)

  **Tập 3:
  Code:
  *các hàm dùng cho nhân vật*:
  -GetTaskTemp(),SetTaskTemp(): giống như hàm GetTask() và SetTask() nhưng sẽ mất hiệu lực khi thoãt nhân vật
  -IsCaptain(): kiểm tra xem có là chủ PT hay ko, tương ứng với giá trị 0 và 1
  -GetTeam(): ID của đội pt
  -GetTeamSize(): số người trong đội pt
  -LeaveTeam(): Rời nhóm
  -GetWorldPos(): trả về 3 giá trị w,x,y với w : id maps ; x : toạ độ x; y toạ độ y
  -SetRevPos(x,y) : địa điểm lưu rương (x,y xem trong file RevivePos.ini)
  -SetTempRevPos(w,x,y) : khi chết sẽ quay trở lại địa điểm toạ độ w,x,y
  *các hàm dùng cho xa phu*:
  -GetStationCount(): số lượng thành thị thôn làng có trong file Station.txt
  -GetStationName(i): tên của thành thị hoặc thôn có id là i trong fie Station.txt
  -GetStationPos(i): toạ độ đi tới thành thị hoặc thôn có id la i trong fie Station.txt
  -GetWayPointName(i): tên của maps luyện công có id là i trong file WayPoint.txt
  -GetWayPointPos(i): toạ độ đi tới maps luyện công có id là i trong file WayPoint.txt
  *Các hàm dùng trong mission*:
  -GetMissionV(), SetMissionV(): giống hàm GetTask và SetTask nhưng dùng cho cả server
  -OpenMission(i) : mở mission có id là i trong file Task/missions.txt
  -SubWorldID2Idx: hàm này kiểm tra số thứ tự của maps nhân vật đang đứng, số thự tự xem trong file WorldSet.ini
  * cac ham thoi gian
  SetTimer(a,b): cứ sau a thời gian thì chạy file có thứ tự b trong file TimerTask.txt nó sẽ chạy mãi cho đến khi gặp hàm StopTimer()
  StartMissionTimer(a,b,c): a: là id mission; cứ sau c thời gian thì chạy file có thứ tự b trong file TimerTask.txt
  Khách viếng thăm hãy cùng thaihoa91 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 45 Users Say Thank You to thaihoa91 For This Useful Post:

  0olayvo0 (24-11-12), 34k01 (04-05-14), assaa (05-12-17), bachvanphi (30-09-16), bitibita (07-05-13), chiphoine92 (05-10-12), cris1501 (18-01-13), datlucky1995 (11-07-12), debaf9 (06-09-12), dmt998 (16-02-13), emyeusss7 (30-05-14), GoldenPhoenix (19-04-14), HAHT169 (17-02-16), harlem (16-04-13), hieu228 (22-09-11), hieuhien1 (28-07-11), hoang_rachchua (06-12-11), honghoan (29-10-15), hungvoi94 (01-08-12), kuroo123 (03-04-16), lenguyen2504 (30-04-14), luadola000 (02-12-12), mrductan (13-10-14), ngocht (13-01-16), nguyenhophuc87 (08-04-14), nhactre8x (12-04-11), noilongtraitre (17-11-11), ntgiangdic (03-12-14), quangken (04-04-11), quocthien87 (07-10-14), rainyway8x (29-03-11), saimimi (15-08-12), satthupro95 (27-06-12), sevenmrbjn (16-02-11), Sir.THÀNH™ (13-01-11), thanhdungcnty (24-03-14), thanhvan243 (19-08-16), tieudieuphong (11-01-12), toilatoilatoi (21-03-11), trando119 (22-10-15), trongloikt192 (16-11-11), tuananhc1 (21-05-12), vipprolc (15-02-13), vuhuy99v (02-02-14), [M]r[K]id (16-02-11)

 3. #2
  JX-Group-Development notfile's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2010
  Bài viết
  1,617
  Thanks
  66
  Thanked 183 Times in 62 Posts

  Ðề: Các hàm cơ bản trong JX

  good ^^
  cái này mình đang cần tập 2 và 3 hehehehe
  Khách viếng thăm hãy cùng notfile xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  trí tưởng tượng quan trọn [M]r[K]id's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Đang ở
  Đà Lạt City
  Bài viết
  939
  Thanks
  73
  Thanked 98 Times in 86 Posts

  Ðề: Các hàm cơ bản trong JX

  good'
  thanks hòa nha ^^!
  Ta đã trở lại và ngu hơn xưa!

 5. #4
  Thành Viên sevenmrbjn's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Đang ở
  California
  Bài viết
  215
  Thanks
  78
  Thanked 172 Times in 24 Posts

  Ðề: Các hàm cơ bản trong JX

  Ngâm Cứu Hàm Jxp Tiếp thôi,thanks anh hòa nhé
  Tên Miền Giá Rẻ | LH Y!H: vdcus
  www.tenmiengiamgia.net

 6. #5
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2010
  Bài viết
  1
  Thanks
  2
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Ðề: Các hàm cơ bản trong JX

  em là newbie, mấy anh cho em hỏi cách sử dụng mấy hàm này là mình phải làm như thế nào vậy ạh? Ví dụ e mún set điểm Thân Pháp lên cao để mặc đồ Ô Kim thì phải làm thế nào??? hix _ _"
  Khách viếng thăm hãy cùng kend9x xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. #6
  Super Moderator thaihoa91's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2008
  Bài viết
  12,109
  Thanks
  653
  Thanked 3,132 Times in 1,589 Posts

  Ðề: Các hàm cơ bản trong JX

  Trích dẫn Gửi bởi kend9x [Only registered and activated users can see links. ]
  em là newbie, mấy anh cho em hỏi cách sử dụng mấy hàm này là mình phải làm như thế nào vậy ạh? Ví dụ e mún set điểm Thân Pháp lên cao để mặc đồ Ô Kim thì phải làm thế nào??? hix _ _"
  Bạn cần học code LUA cơ bản trong mấy ebook trước, sau đó mới tìm hàm mà dùng dc : [Only registered and activated users can see links. ]
  Khách viếng thăm hãy cùng thaihoa91 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 8. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến thaihoa91 vì bài viết này !

  hieuhien1 (28-07-11)

 9. #7
  Vespaboy quangken's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Đang ở
  hà nội
  Bài viết
  772
  Thanks
  279
  Thanked 419 Times in 91 Posts

  Ðề: Các hàm cơ bản trong JX

  Cái này hay à nha pro và newbie có thể vào học hỏi
  Khách viếng thăm hãy cùng quangken xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 10. #8
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Bài viết
  12
  Thanks
  7
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Ðề: Các hàm cơ bản trong JX

  Chà,phải học thêm nhiều đây >"<
  Khách viếng thăm hãy cùng Tyan91 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 11. #9
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  111
  Thanks
  18
  Thanked 3 Times in 2 Posts

  Ðề: Các hàm cơ bản trong JX

  Có hàm nào mà giới hạn cho thằng chuyển sinh 1 ngày nhân vật chỉ được chuyển sinh duy nhất 1 lần ko ?
  Khách viếng thăm hãy cùng TND.VN xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 12. #10
  Super Moderator thaihoa91's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2008
  Bài viết
  12,109
  Thanks
  653
  Thanked 3,132 Times in 1,589 Posts

  Ðề: Các hàm cơ bản trong JX

  Trích dẫn Gửi bởi TND.VN [Only registered and activated users can see links. ]
  Có hàm nào mà giới hạn cho thằng chuyển sinh 1 ngày nhân vật chỉ được chuyển sinh duy nhất 1 lần ko ?
  Bạn tự kết hợp các hàm cơ bản lại với nhau ! Ví dụ sau khi đã ghi code chuyển sinh thì thêm dòng cuối SetTask(ID, 1) như vậy thì nó sẽ chặn ko cho chuyển sinh tiếp lần 2 ! Coder fải linh hoạt mý dc !
  Khách viếng thăm hãy cùng thaihoa91 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 13. The Following 2 Users Say Thank You to thaihoa91 For This Useful Post:

  hieuhien1 (28-07-11), trungchanh55 (02-10-12)

 

 
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. [MU] Hiển thị exp trong game không giống như config trong commonserver.cfg
  Bởi quancan9x trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-06-15, 08:26 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-02-14, 08:08 AM
 3. [JX] [Hỏi] tại sao di chuyển nhân vật trong game thì dis gameserver trong vps
  Bởi vutrongphong trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-08-13, 11:20 PM
 4. [JX] Vòng sáng chuyển sinh trong server auto nằm ở đâu trong settings
  Bởi phamhoanglong1 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-05-13, 07:08 PM
 5. [MU] Không hiên thị member trong titanlinks và trong gameserver và không dùng đc post
  Bởi tonsng trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-02-13, 06:35 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:38 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.