Ai cho em hỏi muốn chỉnh cho boss sát thủ rớt ra KNB hay Xu thì chỉnh sao vậy ah