Như tít, bác nào còn giữ các file trên cho e xin với ạ, hiện file đã die link hết r, e đang cần để hiển thị tiếng việt sever dragon chapter 5 mới đc sharre gần đây ạ, cảm ơn