Hiện nay em đang dev KT2, khi mở 5 cửa sổ game rồi, mở đến cửa sổ thứ 6 thì tạo nhân vật, vào game bị văng ra bảng điền ID và pass

Đồng thời, hiện ra bảng nhắc nhở: Để nhiều người chơi có thể tham gia trò chơi, tối đa đăng nhập được 5 client đến server đã mở được xxxx ngày!

Em nhờ các pro chỉ giúp em cách fix lỗi này với, em xin cảm ơn ạ!