như tiêu đề các bác có bản Trung nào chưa Việt hoá xin shere mới nào không ạ.. ?