Em rất thích Dev các bản sv cũ như 0.99, 1.0 vì nó nhẹ, lối chơi đơn giản. Đúng cảm giác chơi MUHN ngày xưa.
Nhưng em chưa biết gì về lập trình MU mà cũng chưa có tài liệu hướng dẫn. Bác nào có share em xin với ạ