E cũng mới tập dev jx theo ý mình mà gà lắm ...
Ae pro cho e hỏi
1- Pet hàm gì để gọi ra 1 lần nhiều con vd:5,6 con
Thay đổi hình pet như npc,lv pet,skilk pet..
2- Npc mình gọi nó ra bằng hàm,rùi chỉnh ở đâu để npc đi theo sao nhân vật giống như pet,mà chỉ đánh quái thoi..
Ae biết chỉ e voi e chỉ chơi off thôi..muôn dev theo ý mình để thỏa niem đam mê..
Có phí xíu e cũng chịu ạ.