Như tiêu đề thì mình muốn hỏi là mình muốn hỏi file nào để chỉnh lại số tiền sửa đồ tím ạ! Xin cảm ơn các cao nhân