như tiêu đề mình cần xin cách cài thư viện cho Ubuntu 14 để chạy đc server tlbb ai biết cách cài xin hướng dẫn mình với cảm ơn nhìu ạ