bản này mà đã chạy full update thì ngon. chứ gốc còn thiếu nhiều lắm