Mình cần mua server gunny các bản 3.0 hoặc 3.4. Fix tương đối là ok