[JX] Xóa tẩy tủy kinh và võ lâm mật tích
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  30
  Thanks
  17
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Xóa tẩy tủy kinh và võ lâm mật tích

  Mình mới dev JX: Mình muốn có chức năng là thu đổi Võ lâm mật tịch hoặc Tẩy tủy kinh nhưng không xóa được mình chưa hiểu tại sao:
  Mình viết như sau:
  Code:
  function VLMT()
  if (GetItemCount(26) >= 1) then
  DelItem(26)
  n=1
  while(n<=15)
  do
  AddItem(4,417,1,1,0,0)
  n=n+1
  end	
  --<color=pink>TiÒn ®ång
  Msg2Player("nhËn ®­îc 15 TiÒn ®ång.")
  else
  Msg2Player("B¹n kh«ng cã Vâ L©m mËt tÞch.")
  end
  end;
  
  function TTK()
  if (GetItemCount(22) >= 1) then
  DelItem(22)
  n=1
  while(n<=15)
  do
  AddItem(4,417,1,1,0,0)
  n=n+1
  end	
  --<color=pink>TiÒn ®ång
  Msg2Player("nhËn ®­îc 15 TiÒn ®ång.")
  else
  Msg2Player("B¹n kh«ng cã TÈy tuû kinh.")
  end
  end;
  Các bác giúp mình xem tại sao mà không xóa được võ lâm mật tịch hoặc tẩy tủy kinh với
  Khách viếng thăm hãy cùng lichnt xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #2
  Thành Viên minhduc_aa's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  356
  Thanks
  130
  Thanked 544 Times in 250 Posts

  Ðề: Xóa tẩy tủy kinh và võ lâm mật tích

  Trích dẫn Gửi bởi lichnt [Only registered and activated users can see links. ]
  Mình mới dev JX: Mình muốn có chức năng là thu đổi Võ lâm mật tịch hoặc Tẩy tủy kinh nhưng không xóa được mình chưa hiểu tại sao:
  Mình viết như sau:
  Code:
  function VLMT()
  if (GetItemCount(26) >= 1) then
  DelItem(26)
  n=1
  while(n<=15)
  do
  AddItem(4,417,1,1,0,0)
  n=n+1
  end	
  --<color=pink>TiÒn ®ång
  Msg2Player("nhËn ®­îc 15 TiÒn ®ång.")
  else
  Msg2Player("B¹n kh«ng cã Vâ L©m mËt tÞch.")
  end
  end;
  
  function TTK()
  if (GetItemCount(22) >= 1) then
  DelItem(22)
  n=1
  while(n<=15)
  do
  AddItem(4,417,1,1,0,0)
  n=n+1
  end	
  --<color=pink>TiÒn ®ång
  Msg2Player("nhËn ®­îc 15 TiÒn ®ång.")
  else3 
  Msg2Player("B¹n kh«ng cã TÈy tuû kinh.")
  end
  end;
  Các bác giúp mình xem tại sao mà không xóa được võ lâm mật tịch hoặc tẩy tủy kinh với
  Lâu không chơi nên không biết võ lâm mật tịch hay tẩy tủy kinh là loại vật phẩm gì, có xếp chồng được hay không. Nên mời bạn thử bảng giao vật phẩm này, nếu sai thì nghiên cứu tiếp:

  function doivolammattich()
  GiveItemUi ("Giao Vo Lam Mat Tich", "Can dat vao 01 quyen Vo lam mat tich", "VLMT", "no");
  end;
  function VLMT()
  local scrollarray = {}
  local scrollcount = 0
  local scrollidx = {}
  local c= 0
  local xepchong = 0
  for i=1, ncount do
  local nItemIdx = GetGiveItemUnit(i);
  itemgenre, detailtype, parttype = GetItemProp(nItemIdx)
  xepchong = GetItemStackCount(nItemIdx) or 1;
  if (itemgenre ==6 and detailtype ==1 and parttype ==26) then --id vat pham vo lam mat tich trong magicscript cua ban
  c = c + xepchong
  scrollidx[getn(scrollidx)+1] = nItemIdx;
  end
  end
  if c ~= 1 then
  Say ("Xin loi, ban dat sai vat pham hoac so luong khong dung." "Ta dat lai nhe/doivolammattich", "Thoi khong can/no")
  return
  end
  AddStackItem(15,4,417,1,1,0,0);
  --doi duoc 15 tien dong
  Msg2Player ("Ban nhan duoc 15 <color=yellow>Tien dong<color>.");
  for i=1, getn(scrollidx) do
  RemoveItemByIndex(scrollidx[i])
  end
  end

  Khách viếng thăm hãy cùng minhduc_aa xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 3. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến minhduc_aa vì bài viết này !

  lichnt (09-09-19)

 4. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  30
  Thanks
  17
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Ðề: Xóa tẩy tủy kinh và võ lâm mật tích

  Trích dẫn Gửi bởi minhduc_aa [Only registered and activated users can see links. ]
  Lâu không chơi nên không biết võ lâm mật tịch hay tẩy tủy kinh là loại vật phẩm gì, có xếp chồng được hay không. Nên mời bạn thử bảng giao vật phẩm này, nếu sai thì nghiên cứu tiếp:

  function doivolammattich()
  GiveItemUi ("Giao Vo Lam Mat Tich", "Can dat vao 01 quyen Vo lam mat tich", "VLMT", "no");
  end;
  function VLMT()
  local scrollarray = {}
  local scrollcount = 0
  local scrollidx = {}
  local c= 0
  local xepchong = 0
  for i=1, ncount do
  local nItemIdx = GetGiveItemUnit(i);
  itemgenre, detailtype, parttype = GetItemProp(nItemIdx)
  xepchong = GetItemStackCount(nItemIdx) or 1;
  if (itemgenre ==6 and detailtype ==1 and parttype ==26) then --id vat pham vo lam mat tich trong magicscript cua ban
  c = c + xepchong
  scrollidx[getn(scrollidx)+1] = nItemIdx;
  end
  end
  if c ~= 1 then
  Say ("Xin loi, ban dat sai vat pham hoac so luong khong dung." "Ta dat lai nhe/doivolammattich", "Thoi khong can/no")
  return
  end
  AddStackItem(15,4,417,1,1,0,0);
  --doi duoc 15 tien dong
  Msg2Player ("Ban nhan duoc 15 <color=yellow>Tien dong<color>.");
  for i=1, getn(scrollidx) do
  RemoveItemByIndex(scrollidx[i])
  end
  end

  Không xếp chồng đc bạn nhé. Nếu vậy sửa sao nhỉ
  Khách viếng thăm hãy cùng lichnt xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  30
  Thanks
  17
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Ðề: Xóa tẩy tủy kinh và võ lâm mật tích

  Trích dẫn Gửi bởi minhduc_aa [Only registered and activated users can see links. ]
  Lâu không chơi nên không biết võ lâm mật tịch hay tẩy tủy kinh là loại vật phẩm gì, có xếp chồng được hay không. Nên mời bạn thử bảng giao vật phẩm này, nếu sai thì nghiên cứu tiếp:

  function doivolammattich()
  GiveItemUi ("Giao Vo Lam Mat Tich", "Can dat vao 01 quyen Vo lam mat tich", "VLMT", "no");
  end;
  function VLMT()
  local scrollarray = {}
  local scrollcount = 0
  local scrollidx = {}
  local c= 0
  local xepchong = 0
  for i=1, ncount do
  local nItemIdx = GetGiveItemUnit(i);
  itemgenre, detailtype, parttype = GetItemProp(nItemIdx)
  xepchong = GetItemStackCount(nItemIdx) or 1;
  if (itemgenre ==6 and detailtype ==1 and parttype ==26) then --id vat pham vo lam mat tich trong magicscript cua ban
  c = c + xepchong
  scrollidx[getn(scrollidx)+1] = nItemIdx;
  end
  end
  if c ~= 1 then
  Say ("Xin loi, ban dat sai vat pham hoac so luong khong dung." "Ta dat lai nhe/doivolammattich", "Thoi khong can/no")
  return
  end
  AddStackItem(15,4,417,1,1,0,0);
  --doi duoc 15 tien dong
  Msg2Player ("Ban nhan duoc 15 <color=yellow>Tien dong<color>.");
  for i=1, getn(scrollidx) do
  RemoveItemByIndex(scrollidx[i])
  end
  end

  Mình sửa lại , chưa được mịn lắm nhưng tạm thời ok:

  Code:
  function doivolammattich()
  GiveItemUI("§æi Vâ L©m MËt TÞch", "Xin h·y ®Æt ®óng vËt phÈm vâ l©m mËt tÞch", "VLMT", "onCancel", 1);
  end
  
  function VLMT(nCount)
  	for i=1, nCount do
  		local nItemIndex = GetGiveItemUnit(i)
  		local strItem = GetItemName(nItemIndex)
  		if (strItem == "Vâ L©m MËt TÞch" ) then
  		RemoveItemByIndex(nItemIndex)
  		AddStackItem(15,4,417,1,1,0,0)
  		Msg2Player("NhËn ®­îc 15 TiÒn ®ång.")	
  		else
  		Say ("Xin lçi, b¹n kh«ng ®Æt ®óng vâ l©m mËt tÞch.",2, "H·y ®Æt l¹i vËt phÈm/doivolammattich", "Th«i kh«ng cÇn/no")
  		end
  	end--for	
  end
  
  function doitaytuykinh()
  GiveItemUI("§æi TÈy Tuû Kinh", "Xin h·y ®Æt ®óng vËt phÈm tÈy tuû kinh", "TTK", "onCancel", 1);
  end
  
  
  function TTK(nCount)
  	for i=1, nCount do
  		local nItemIndex = GetGiveItemUnit(i)
  		local strItem = GetItemName(nItemIndex)
  		if (strItem == "TÈy Tñy Kinh" ) then
  		RemoveItemByIndex(nItemIndex)
  		AddStackItem(15,4,417,1,1,0,0)
  		Msg2Player("NhËn ®­îc 15 TiÒn ®ång.")	
  		else
  		Say ("Xin lçi, b¹n kh«ng ®Æt ®óng tÈy tuû kinh.",2, "H·y ®Æt l¹i vËt phÈm/doitaytuykinh", "Th«i kh«ng cÇn/no")
  		end
  	end--for	
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng lichnt xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [KT] Xin file setting kinh nghiệm lên cấp và kinh nghiệm đánh quái như VNG
  Bởi helpme85 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 17-11-16, 07:22 PM
 2. [KT] Lỗi không cho sách kinh nghiệm đồng hành vào để tăng kinh nghiệm chân nguyên
  Bởi Kyo Công Tử trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-09-14, 06:41 AM
 3. Chỉnh nhân kinh nghiệm và chỉnh kinh nghiệm phụ bản
  Bởi Nike3692 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-05-14, 03:48 AM
 4. Rs càng cao kinh nghiệm nhận được càng ít chỉnh tỉ lệ đó ở đâu
  Bởi sieuga trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-06-11, 10:24 PM
 5. Chỉnh tăng kinh nghiệm khi lên cấp trong file PlayerExpLevel.txt
  Bởi rkitvn trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-05-11, 04:24 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:14 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.