Cho mình hỏi sao các file trong này cho phép chỉnh sửa nhưng khi mình thay ảnh trong các file .swf thì khi vào lại game nó bị lỗi không hoạt động được.