mấy bác cho e hỏi . em đã mở cho nó hiển thị sát và hộ giáp cho vòng tay nhưng khi mang vào nó lại không cộng thuộc tính . vậy phải mò ở đâu trong source ạ