Em đang test Gunny bản 4.1, lúc tạo nhân vật xong, hướng dẫn tân thủ bình thường, sau đó nó tiếp tục loading đến 99 % thì Road.Service nó dissconnecting, link đây ạ: [Only registered and activated users can see links. ]
Ai fix dc chỉ giùm và cho em biết nguyên nhân nó bị như thế.
P/s: Source này dev từ 3.0 lên, chưa hoàn chỉnh,nên phải test một phần mới dev tiếp thì gặp lỗi này. Sau khi fix xong sẽ share cho các AE thẩm du 1 mình =) (Chỉ fix, thêm các chức năng cơ bản trong game như tu luyện, thẻ,... và thêm autobot (Mấy con bắn ngu gặp trong PVP lúc ko thấy người ấy)).