ngồi đợi cá cắn câu, bật bẻnmack chơi thì thấy game có 59fps. có b nào gặp th này chưa
[Only registered and activated users can see links. ]

số 59 này nhin ngứa mắt quá
ngôi mò unlock fps thì thấy file này nhưng ko được các bac ạ,
các cao nhân có cao kiến j ko
Code:
[Represent]
MediaTimeLimit=1000
MediaSpaceLimit=1000
LoaderThreadCount=1
Language=0
AlphaLevel=256
UseStackForLoader=1
VerticalSync=1
MultithreadedD3d=1
EnableConditionalNonPow2=1
Mipmap=0
ShowFps=0
MaxBatchedQuadCount=2000
TextureFormat=1
EnableVerticalCaption=1
PerFrameTaskCountLimit=0

[RepresentConfig0]
MediaTimeLimit=120
MediaSpaceLimit=450
PerFrameTaskCountLimit=0


[RepresentConfig1]
MediaTimeLimit=35
MediaSpaceLimit=500
PerFrameTaskCountLimit=0

[RepresentConfig2]
MediaTimeLimit=500
MediaSpaceLimit=500
LoaderThreadCount=1
Language=0
AlphaLevel=256
UseStackForLoader=1
VerticalSync=1
MultithreadedD3d=1
EnableConditionalNonPow2=1
Mipmap=0
ShowFps=0
MaxBatchedQuadCount=2000
TextureFormat=1
PerFrameTaskCountLimit=0

[RepresentConfig3]
MediaTimeLimit=500
MediaSpaceLimit=500
LoaderThreadCount=1
Language=0
AlphaLevel=256
UseStackForLoader=1
VerticalSync=1
MultithreadedD3d=1
EnableConditionalNonPow2=1
Mipmap=0
ShowFps=0
MaxBatchedQuadCount=2000
TextureFormat=0
PerFrameTaskCountLimit=0