Do mình không thấy topic hỏi JXM ở chổ nào nên mình hỏi trên đây có gì mod xét bầi dùm mình
Mình đang tập làm bảng JXM mà không biết có nguồn nào hay
Biết nguồn tốt là bán hok share,ai có liên hệ mình
Còn pác nào đang làm mình cùng nhau học hỏi ah
Đam mê tìm hiểu thôi,mấy pác chém nhẹ em ah