Như tiêu đề anh em cho hỏi giờ anh em dùng trang đổi thẻ nào? Trước mình dùng 8pay giờ thấy trang k còn nữa thì giờ dùng trang nào anh em tư vấn với!