Cho e hỏi là mình muốn lấy đồ HKMP Maxoption
thì mình phải chỉnh ở file nào, và cột nào
Bác nào đi ngang cho e xin chi tiết vs ạ, e tks nhiều