Bác nào có Tool giải mã txt như txt decode share lại cho em với. Tool txt_decode em load về ko chạy trên Win10.Nó báo lỗi was unexpected at this time