như tiêu để pro nào có có thể shade đc ko nhỉ
30 charrrrrrrrrr