Mình trông nét mà chủ quán mới tậu con main GA Z170X Ultra Gaming về cho máy chủ, định tọc mạch chơi mà ai dè cài giả lập nó bảo nâng card lên. Mình cũng vào manager cho nó auto update lên r nhưng vẫn quá thấp (lên thành VGA 530), Cũng tải thử mấy phần mềm khác cho nó tự update lên nhưng vẫn quá thấp vẫn ko cài được.
Giờ mọi người có ai rành về con main này không chỉ cách lên card cái, đừng bảo là gắn card rời nhé, không có được đâu.