Như title, bác nào còn giữ client 317 tiên cảnh kì viên DECO gốc thì cho em xin với ạ, hoặc file element.data thôi cũng được, em xin cảm ơn !!!