[TLBB] xin scrip đổi exp thành điểm tặng ( knb )
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2012
  Bài viết
  91
  Thanks
  25
  Thanked 15 Times in 15 Posts

  xin scrip đổi exp thành điểm tặng ( knb )

  bạn nào có scrip đổi exp thành điểm tặng ( knb ) thì cho mình xin với.
  Khách viếng thăm hãy cùng saodzi xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #2
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Dec 2008
  Bài viết
  167
  Thanks
  11
  Thanked 18 Times in 11 Posts

  Ðề: xin scrip đổi exp thành điểm tặng ( knb )

  Trích dẫn Gửi bởi saodzi [Only registered and activated users can see links. ]
  bạn nào có scrip đổi exp thành điểm tặng ( knb ) thì cho mình xin với.
  của bác đây

  -- 领奖NPC


  x000181_g_scriptId = 000181


  x000181_g_PrimaryAward = 1
  x000181_g_Award2 = 2
  x000181_g_Award3 = 3


  x000181_g_Intro = 4


  x000181_g_NewCard1 = 5
  x000181_g_NewCard2 = 6
  x000181_g_NewCard3 = 7
  x000181_g_NewCard4 = 10
  x000181_g_NewCard5 = 11
  x000181_g_NewCard6 = 12
  x000181_g_NewCard7 = 13
  x000181_g_NewCard8 = 14


  x000181_g_NewCardIntro = 9
  x000181_g_VirtualNew = 30505080
  --**********************************
  --事件交互入口
  --**********************************
  function x000181_OnDefaultEvent( sceneId, selfId, targetId )
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "#Y#bC醕 h?t緄 疴y 瓞 鸨i v鄋g l Kim Nguy阯 B鋙 瘊ng kh鬾g?" )
  AddText( sceneId, "#YC醕 h?懈nh 鸨i l bao nhi陁?" )
  -- local nam = LuaFnGetName( sceneId, selfId )
  -- if nam == "V鬝ong.00" then
  -- AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Mua Hoa Mai Kh鬷(1500蠱P)", 2, 1005 )
  -- end

  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 5 v鄋g l 50 KNB", 2, 990 )
  -- AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 10 v鄋g l 100 KNB", 2, 992 )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 50 v鄋g l 500 KNB", 2, 994 )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 100 v鄋g l 1000 KNB", 2, 996 )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 1000 v鄋g l 10000 KNB", 2, 998 )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "C Gi?V鄋g", 5, 10 )
  -- AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Gi緄 thi畊 h?th痭g khuy猲 m鉯", 11, x000181_g_Intro )
  -- AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Gi緄 thi畊 v?h?th痭g th?t鄆 ph?, 11, x000181_g_NewCardIntro )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  end


  --**********************************
  --事件列表选中一项
  --**********************************
  function x000181_OnEventRequest( sceneId, selfId, targetId, eventId )


  if GetNumText() == 10 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "Kh鬾g n阯 瓞 ti玭 v鄋g qu?nhi玼 tr阯 tay n鋓 v?ng鈔 kh? C醕 H?h銀 nghe l秈 ta c v鄋g v鄌 r呓ng s?kh鬾g bao gi?m 疬.#r#Y L遳 ?#W Tay n鋓 ph鋓 c騨 韙 nh#Y 3#W ?tr痭g. N猽 M GM kh鬾g ch竨 tr醕h nhi甿!" )
  AddText( sceneId, " - Ph?qu鈔 l?h誴 s?c 疬#Y 2000 v鄋g" )
  AddText( sceneId, " - Th s醫 l?h誴 s?c 疬#Y 8000 v鄋g" )
  AddText( sceneId, " - Tham lang l?h誴 s?c 疬#Y 20000 v鄋g" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "D鵱g Ph?qu鈔 l?h誴 c v鄋g", 5, 11)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "D鵱g Th s醫 l?h誴 c v鄋g", 5, 12)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "D鵱g Tham lang l?h誴 c v鄋g", 5, 13)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 11 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney < 20000000) then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y2000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Ph?qu鈔 l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,20000000 )
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y2000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Ph?qu鈔 l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  else
  TryRecieveItem( sceneId, selfId, 30008109, 1)
  local str = "C醕 H?c?th?b醤 ho m?Ph?qu鈔 l?h誴 瓞 l 2000 v鄋g"
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end

  elseif GetNumText() == 12 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney < 80000000) then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y8000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Th s醫 l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,80000000 )
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y8000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Th s醫 l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  else
  TryRecieveItem( sceneId, selfId, 30008110, 1)
  local str = "C醕 H?c?th?b醤 ho m?Th s醫 l?h誴 瓞 l 8000 v鄋g"
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end

  elseif GetNumText() == 13 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney < 200000000) then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y20.000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Tham lang l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,20000000 0)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y20.000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Tham lang l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  else
  TryRecieveItem( sceneId, selfId, 30008111, 1)
  local str = "C醕 H?c?th?b醤 ho m?Tham lang l?h誴 瓞 l 20.000 v鄋g"
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end

  end


  if x000181_g_NewCardIntro == GetNumText() then

  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "#{XinShouKa_Help_001}" )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )

  end
  -- if GetNumText() == 1005 then


  -- local MPP = GetHumanMenpaiPoint(sceneId, selfId)
  -- local cost = 1500
  -- if MPP < cost then
  -- local str = "Kh鬾g 瘘 1500 衖琺 M鬾 Ph醝."
  -- x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  -- x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  -- else
  -- local Check = SetHumanMenpaiPoint(sceneId, selfId, MPP-cost)
  -- if Check == 1 then
  -- x002095_MsgBox( sceneId, selfId, "Tr?餴琺 kh鬾g th鄋h c鬾g" )
  -- return 0
  -- end
  -- TryRecieveItem( sceneId, selfId, 30509014, 1)
  -- local str = "Giao D竎h Th鄋h C鬾g."
  -- x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  -- x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  -- end
  -- end

  if GetNumText() == 990 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 100 KNB c ph鋓 t痭 #G5v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 991)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 991 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <50000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G5v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,50000)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G5v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G5v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,50)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G50 KNB #Pv?m #G5v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 992 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 100 KNB c ph鋓 t痭 #G10v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 993)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 993 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <100000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G10v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,100000)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G10v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G10v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,100)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G100 KNB #Pv?m #G10v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 994 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 500 KNB c ph鋓 t痭 #G50v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 995)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 995 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <500000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G50v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,500000)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G50v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G50v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,500)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G500 KNB #Pv?m #G50v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 996 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 1000 KNB c ph鋓 t痭 #G100v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 997)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 997 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <1000000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G100v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,1000000)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G100v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G100v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,1000)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G1000 KNB #Pv?m #G100v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 998 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 10000 KNB c ph鋓 t痭 #G1000v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 999)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 999 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <10000000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G100v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,10000000 )
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G1000v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G1000v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,10000)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G10000 KNB #Pv?m #G1000v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 0 then
  x000181_CheckCDKey( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == x000181_g_Intro then
  x000181_Introduce( sceneId, selfId, targetId )
  elseif x000181_g_AwardList[GetNumText()] then
  x000181_GetAward( sceneId, selfId, targetId, GetNumText() )
  elseif GetNumText() == 8 then
  x000181_CheckNewUserCard(sceneId, selfId, targetId)
  elseif x000181_g_NewCardList[GetNumText()] then
  x000181_GetNewCardPrize( sceneId, selfId, targetId, GetNumText())
  elseif GetNumText() == 101 then
  x000181_AddNewUserCardNumText(sceneId,selfId,targe tId)
  elseif GetNumText() == 201 then
  x000181_AddCDKeyNumText(sceneId, selfId, targetId)
  end
  end


  --**********************************
  -- 对话窗口信息提示
  --**********************************
  function x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, msg )
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, msg )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  end


  function x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, Tip )
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, Tip )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchMissionTips( sceneId, selfId )
  end


  function x000181_GetMenpaiTaoEquip(mid)
  if(mid == MP_SHAOLIN) then
  return 10500002
  elseif(mid == MP_MINGJIAO) then
  return 10500012
  elseif(mid == MP_GAIBANG) then
  return 10501002
  elseif(mid == MP_WUDANG) then
  return 10502002
  elseif(mid == MP_EMEI) then
  return 10503002
  elseif(mid == MP_XINGSU) then
  return 10503012
  elseif(mid == MP_DALI) then
  return 10505002
  elseif(mid == MP_TIANSHAN) then
  return 10504002
  elseif(mid == MP_XIAOYAO) then
  return 10504012
  else
  return 0
  end
  return 0
  end


  function x000181_MsgBox( sceneId, selfId, str )
  Msg2Player( sceneId, selfId, str, MSG2PLAYER_PARA )
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, str )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchMissionTips( sceneId, selfId )
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng binhbet xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 3. #3
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2012
  Bài viết
  91
  Thanks
  25
  Thanked 15 Times in 15 Posts

  Ðề: xin scrip đổi exp thành điểm tặng ( knb )

  Trích dẫn Gửi bởi binhbet [Only registered and activated users can see links. ]
  của bác đây

  -- 领奖NPC


  x000181_g_scriptId = 000181


  x000181_g_PrimaryAward = 1
  x000181_g_Award2 = 2
  x000181_g_Award3 = 3


  x000181_g_Intro = 4


  x000181_g_NewCard1 = 5
  x000181_g_NewCard2 = 6
  x000181_g_NewCard3 = 7
  x000181_g_NewCard4 = 10
  x000181_g_NewCard5 = 11
  x000181_g_NewCard6 = 12
  x000181_g_NewCard7 = 13
  x000181_g_NewCard8 = 14


  x000181_g_NewCardIntro = 9
  x000181_g_VirtualNew = 30505080
  --**********************************
  --事件交互入口
  --**********************************
  function x000181_OnDefaultEvent( sceneId, selfId, targetId )
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "#Y#bC醕 h?t緄 疴y 瓞 鸨i v鄋g l Kim Nguy阯 B鋙 瘊ng kh鬾g?" )
  AddText( sceneId, "#YC醕 h?懈nh 鸨i l bao nhi陁?" )
  -- local nam = LuaFnGetName( sceneId, selfId )
  -- if nam == "V鬝ong.00" then
  -- AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Mua Hoa Mai Kh鬷(1500蠱P)", 2, 1005 )
  -- end

  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 5 v鄋g l 50 KNB", 2, 990 )
  -- AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 10 v鄋g l 100 KNB", 2, 992 )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 50 v鄋g l 500 KNB", 2, 994 )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 100 v鄋g l 1000 KNB", 2, 996 )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "T読 h?鸨i 1000 v鄋g l 10000 KNB", 2, 998 )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "C Gi?V鄋g", 5, 10 )
  -- AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Gi緄 thi畊 h?th痭g khuy猲 m鉯", 11, x000181_g_Intro )
  -- AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Gi緄 thi畊 v?h?th痭g th?t鄆 ph?, 11, x000181_g_NewCardIntro )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  end
  cám ơn bác. mà như đây là scrip đổi vàng sang knb sao ạ

  --**********************************
  --事件列表选中一项
  --**********************************
  function x000181_OnEventRequest( sceneId, selfId, targetId, eventId )


  if GetNumText() == 10 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "Kh鬾g n阯 瓞 ti玭 v鄋g qu?nhi玼 tr阯 tay n鋓 v?ng鈔 kh? C醕 H?h銀 nghe l秈 ta c v鄋g v鄌 r呓ng s?kh鬾g bao gi?m 疬.#r#Y L遳 ?#W Tay n鋓 ph鋓 c騨 韙 nh#Y 3#W ?tr痭g. N猽 M GM kh鬾g ch竨 tr醕h nhi甿!" )
  AddText( sceneId, " - Ph?qu鈔 l?h誴 s?c 疬#Y 2000 v鄋g" )
  AddText( sceneId, " - Th s醫 l?h誴 s?c 疬#Y 8000 v鄋g" )
  AddText( sceneId, " - Tham lang l?h誴 s?c 疬#Y 20000 v鄋g" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "D鵱g Ph?qu鈔 l?h誴 c v鄋g", 5, 11)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "D鵱g Th s醫 l?h誴 c v鄋g", 5, 12)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "D鵱g Tham lang l?h誴 c v鄋g", 5, 13)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 11 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney < 20000000) then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y2000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Ph?qu鈔 l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,20000000 )
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y2000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Ph?qu鈔 l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  else
  TryRecieveItem( sceneId, selfId, 30008109, 1)
  local str = "C醕 H?c?th?b醤 ho m?Ph?qu鈔 l?h誴 瓞 l 2000 v鄋g"
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end

  elseif GetNumText() == 12 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney < 80000000) then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y8000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Th s醫 l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,80000000 )
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y8000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Th s醫 l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  else
  TryRecieveItem( sceneId, selfId, 30008110, 1)
  local str = "C醕 H?c?th?b醤 ho m?Th s醫 l?h誴 瓞 l 8000 v鄋g"
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end

  elseif GetNumText() == 13 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney < 200000000) then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y20.000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Tham lang l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,20000000 0)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "H銀 ki猰 瘘 #Y20.000 v鄋g#W r癷 h銀 d鵱g Tham lang l?h誴 瓞 c v鄋g" )
  return
  else
  TryRecieveItem( sceneId, selfId, 30008111, 1)
  local str = "C醕 H?c?th?b醤 ho m?Tham lang l?h誴 瓞 l 20.000 v鄋g"
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end

  end


  if x000181_g_NewCardIntro == GetNumText() then

  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "#{XinShouKa_Help_001}" )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )

  end
  -- if GetNumText() == 1005 then


  -- local MPP = GetHumanMenpaiPoint(sceneId, selfId)
  -- local cost = 1500
  -- if MPP < cost then
  -- local str = "Kh鬾g 瘘 1500 衖琺 M鬾 Ph醝."
  -- x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  -- x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  -- else
  -- local Check = SetHumanMenpaiPoint(sceneId, selfId, MPP-cost)
  -- if Check == 1 then
  -- x002095_MsgBox( sceneId, selfId, "Tr?餴琺 kh鬾g th鄋h c鬾g" )
  -- return 0
  -- end
  -- TryRecieveItem( sceneId, selfId, 30509014, 1)
  -- local str = "Giao D竎h Th鄋h C鬾g."
  -- x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  -- x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  -- end
  -- end

  if GetNumText() == 990 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 100 KNB c ph鋓 t痭 #G5v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 991)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 991 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <50000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G5v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,50000)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G5v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G5v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,50)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G50 KNB #Pv?m #G5v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 992 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 100 KNB c ph鋓 t痭 #G10v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 993)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 993 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <100000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G10v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,100000)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G10v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G10v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,100)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G100 KNB #Pv?m #G10v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 994 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 500 KNB c ph鋓 t痭 #G50v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 995)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 995 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <500000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G50v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,500000)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G50v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G50v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,500)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G500 KNB #Pv?m #G50v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 996 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 1000 KNB c ph鋓 t痭 #G100v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 997)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 997 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <1000000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G100v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,1000000)
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G100v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G100v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,1000)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G1000 KNB #Pv?m #G100v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 998 then
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, "鞋 nh 10000 KNB c ph鋓 t痭 #G1000v#W. Ng呓i x醕 nh chuy琻 d眎 ch錸g?" )
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "邪ng ?, -1, 999)
  AddNumText( sceneId, x000181_g_scriptId, "Ta hi畁 gi?ch遖 c KNB", -1, 4)
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == 999 then
  local nMoneyJZ = GetMoneyJZ ( sceneId, selfId )
  local nMoney = GetMoney ( sceneId, selfId )
  if (nMoneyJZ + nMoney <10000000) then
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G100v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  end
  local reply = LuaFnCostMoneyWithPriority(sceneId,selfId,10000000 )
  if reply == -1 then
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, "#G1000v#W m?c鹡g ko c?sao? ngh鑟 qu? 餴 ki猰 餴 r癷 quay v?疴y v緄 ta." )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, "Kh鬾g c?悬 #G1000v#W m?痱i KNB ? Kh鬾 th?" )
  return
  else
  local result = YuanBao(sceneId,selfId,targetId,1,10000)
  local str = "#PXin ch鷆 m譶g, c醕 h?疸 nh 疬 #G10000 KNB #Pv?m #G1000v#W."
  x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, str )
  x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, str )
  end
  end
  if GetNumText() == 0 then
  x000181_CheckCDKey( sceneId, selfId, targetId )
  elseif GetNumText() == x000181_g_Intro then
  x000181_Introduce( sceneId, selfId, targetId )
  elseif x000181_g_AwardList[GetNumText()] then
  x000181_GetAward( sceneId, selfId, targetId, GetNumText() )
  elseif GetNumText() == 8 then
  x000181_CheckNewUserCard(sceneId, selfId, targetId)
  elseif x000181_g_NewCardList[GetNumText()] then
  x000181_GetNewCardPrize( sceneId, selfId, targetId, GetNumText())
  elseif GetNumText() == 101 then
  x000181_AddNewUserCardNumText(sceneId,selfId,targe tId)
  elseif GetNumText() == 201 then
  x000181_AddCDKeyNumText(sceneId, selfId, targetId)
  end
  end


  --**********************************
  -- 对话窗口信息提示
  --**********************************
  function x000181_NotifyFailBox( sceneId, selfId, targetId, msg )
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, msg )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchEventList( sceneId, selfId, targetId )
  end


  function x000181_NotifyFailTips( sceneId, selfId, Tip )
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, Tip )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchMissionTips( sceneId, selfId )
  end


  function x000181_GetMenpaiTaoEquip(mid)
  if(mid == MP_SHAOLIN) then
  return 10500002
  elseif(mid == MP_MINGJIAO) then
  return 10500012
  elseif(mid == MP_GAIBANG) then
  return 10501002
  elseif(mid == MP_WUDANG) then
  return 10502002
  elseif(mid == MP_EMEI) then
  return 10503002
  elseif(mid == MP_XINGSU) then
  return 10503012
  elseif(mid == MP_DALI) then
  return 10505002
  elseif(mid == MP_TIANSHAN) then
  return 10504002
  elseif(mid == MP_XIAOYAO) then
  return 10504012
  else
  return 0
  end
  return 0
  end


  function x000181_MsgBox( sceneId, selfId, str )
  Msg2Player( sceneId, selfId, str, MSG2PLAYER_PARA )
  BeginEvent( sceneId )
  AddText( sceneId, str )
  EndEvent( sceneId )
  DispatchMissionTips( sceneId, selfId )
  end
  cám ơn bác. mà như đây là scrip đổi vàng sang knb sao ạ
  Khách viếng thăm hãy cùng saodzi xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Dec 2008
  Bài viết
  167
  Thanks
  11
  Thanked 18 Times in 11 Posts

  Ðề: xin scrip đổi exp thành điểm tặng ( knb )

  Trích dẫn Gửi bởi saodzi [Only registered and activated users can see links. ]
  cám ơn bác. mà như đây là scrip đổi vàng sang knb sao ạ
  Đúng đó bác. Đổi vàng sang KNB
  Khách viếng thăm hãy cùng binhbet xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #5
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2012
  Bài viết
  91
  Thanks
  25
  Thanked 15 Times in 15 Posts

  Ðề: xin scrip đổi exp thành điểm tặng ( knb )

  Trích dẫn Gửi bởi binhbet [Only registered and activated users can see links. ]
  Đúng đó bác. Đổi vàng sang KNB
  e muốn đổi kinh nghiệm lấy knb ấy bác. có giới hạn số lần đổi thì càng tốt ý
  Khách viếng thăm hãy cùng saodzi xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [TLBB] Xin Script đổi vàng sang KNB và đổi KNB sang vàng
  Bởi maxtest trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-06-18, 10:28 PM
 2. [JX] Xin scrip Tắt reset điểm tích lũy tống kim mỗi tuần, scrip boss đại skill 90
  Bởi cokiemhoalong trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-07-16, 06:49 AM
 3. [TLBB] [Hỏi vè scrip] Mình có 1 số thắc mắc về scrip mong mọi người giải đáp
  Bởi kobihoanga trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 34
  Bài viết cuối: 29-01-16, 08:56 AM
 4. [TLBB] Bạn nào còn giữ Scrip đổi Vàng sang KNB cho mình xin nhé
  Bởi Phamhuys trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-10-14, 05:42 PM
 5. Xin Scrip NPC nhận KNB
  Bởi luandaik trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-02-11, 10:59 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:30 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.