Ai còn giữ sever 5.5 thì share tớ với ạ . nếu có resoucer thì càng tốt ạ . ai có share mình với thank nhìu ạ