[Only registered and activated users can see links. ]

Bạn có muốn trở thành số 1 server
không cần nạp thẻ không? Hãy gia nhập kiếm thế Bắc Nam ngay.
Kiếm thế Bắc Nam - Khai mở máy chủ Phong Kiếm với những tính năng đặc biệt

  • Kiếm thế duy nhất ở Việt Nam không có nạp thẻ
  • Hỗ trợ tân thủ ngay cấp 120
  • Hỗ trợ tân thủ 1 set +16 tùy chọn theo môn phái
  • Hỗ trợ hàng ngày 500 vạn Đồng khóa
  • Hỗ trợ hàng ngày 1 ức Bạc khóa
  • Hỗ trợ Tân thủ 10 vạn Đồng thường
  • Hỗ trợ Hàng ngày 1 vạn Đồng thường
  • Đặc biệt bạn chỉ cần giới thiệu 1 người đăng ký sẽ nhận thêm 10 vạn Đồng thường, số người giới thiệu càng nhiều bạn sẽ nhận được càng nhiều Đồng thường  • Đăng ký và cài đặt game tại: [Only registered and activated users can see links. ]
  • Facebook: [Only registered and activated users can see links. ]