mình đã fix đc hết tất cả các thư của con game này... mấy thằng hay giấu bài thì té