Draw And Color Slide Bridge, Hướng dẫn bé vẽ và tô màu cầu trượt