như tiêu đề mình đang cài chơi bản of của bạn gì share trên clb db srohomies gì đó mình vào đánh quái ở máp jupiter thấy k rớt gì cả đã tăng drop với exp gold trong server.cfg lên nhưng vẫn k rớt hình như tỉ lệ rớt rất thấp và phải dùng Query thì phải ai có Query nào tăng tỷ lệ drop D13 trong máp jupiter cho mình xin với plsssss