Các bạn cho mình hỏi chút với hiện tại có bên nào còn đang cho nạp thẻ không.
Trước có ngân lượng và bảo kim mà giờ vụ anh Nam thấy đóng hết nên ko biết làm sao để cho member nạp thẻ.