Lâu không động vào game nay mới có thời gian sờ vào. Mới add cái item vào shop mà mua 1 phát nó được x2 món đồ luôn bác nào biết lỗi ở đâu không ???