không biết có ae nào còn giữ bộ ui tiếng trung xưa không share mình với, mình tìm trên clbgamesvn mà link die rồi, thanks mọi người ^^!