Mấy pro cho hỏi. sao mình đã đổi ip ở sever và client. chạy thành công, nhưng vào game đến phần chọn sever thì ko hiện sever nào cả. Ai chỉ mình fix với. tks