Nhờ ae hướng dẫn cách chỉnh lại res của trang bị HKMP. Cụ thể như hình sau:
[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]

Mình muốn chỉnh lại res trong hình 1 giống như hình 2, Mình có xem trong file settings\item\goldequipres.txt nhưng không hiểu các cột nó quy định thế nào. Nhờ ae hướng dẫn. Thks