Có bác nào biết cách lấy filelist của 1 file pak bất kì không ạ?
Ví dụ : \settings\missletemplate.txt