Anh em nào biết thêm ký tự cấm khi chat chỉ em với
em muốn thêm mấy câu từ cấm mà kbiet chỉnh sao