Như tiêu đề mọi người nào có cho mình xem cách thức HĐ hay hướng dẫn mình viết được không....
mình xin cảm ơn ạ