Bác nào việt hóa thử game rồi cho em xin tên file để VH item với mò mãi ko biết nó ở đâu, tìm cả sv cả client, VH thử cả DB cũng ko thấy nó đâu cả