tình trạng là đi rip iteam mới nhưng nó k dát gold được với vũ khí nó không biến hình có cách nào fix tình trạng này