sv này cũng khá lâu rồi nên chưa có tính năng auto reset đâu. mở online nhỏ cũng tạm dc đó