mình định nghịch lại kt 2.6
có bản nào ít lỗi hiện tại giới thiệu cho mình với.
chơi off thôi các bạn.
mình cám ơn