Gần đây tự nhiên nhớ lại cái game PC cũ mà khi sao tìm lại được nên muốn nhờ mọi người tìm giúp. Game thể loại nối ống nước. Có 3 loại đầu là rồng( vàng) kì lân ( bạc) hổ (đồng). Phải nối 2 cái đầu cùng loại với nhau bằng cách xoay các ô có sẵn ống nối trên màn hình. Nối càng dài càng được nhiều điểm. Dùng điểm để xây dựng các công trình ở hô lạp cổ đại.
Mong là có bác giúp đỡ. Thank