Ai có tài khoản mcncc đã xác thực số điện thoại cho mình mượn để tải mình xin cảm ơn