Em đọc được mấy bài viết nói về mở giới hạn cấp nhưng em ko làm được và ko hiểu là ngày nào thì server nó mở để mình biết để giới hạn cấp

cho em hỏi mình chỉnh giới hạn cấp trong gamesetting.ini là 200 hay 69 ạ
còn em tìm được trong phần player.lua có cái phần này có phải là ngày server mở kọ ạ
PHP Code:
local tbTime = {
        
year=2009,
        
month=2,
        
day=20,
        
hour=0,
        
min=0,
        
sec=0
còn timefame của em là như zay ạ:
Id Name TimeFrameDay TimeFrameTime ClassName
Từ khóa ID Miêu tả danh hiệu Server mở mấy ngày Thời gian mở (giờ mở) Loại
1 Mở cấp 69 0 2000 OpenLevel69
2 Mở cấp 79 1 2000 OpenLevel79
3 Mở cấp 89 2 2000 OpenLevel89
4 Mở cấp 99 5 2000 OpenLevel99
5 Mở boss thế giới cấp 55 (1 ngày sau khi mở server) 1 0 OpenBoss55
6 Mở boss thế giới cấp 75 (2 ngày sau khi mở cấp 79) 3 0 OpenBoss75
7 Mở boss thế giới cấp 95 (2 ngày sau khi mở cấp 99) 7 0 OpenBoss95
8 Mở cấp 150 7 2000 OpenLevel150
9 Đóng Bạch Hổ Đường (sơ) 2 (1 tuần sau khi mở cấp 99) 12 2000 CloseBaiHuTangChu2
10 Bạch Hổ Đường (cao) chỉ mở 1 trận (50 ngày sau khi mở cấp 99) 55 2000 OpenOneAdvBaiHuTang
11 Chiến trường Phượng Tường chỉ mở 1 trận (Sau khi mở cấp 150, 50 ngày sau) 57 2000 OpenOneFengXiangBattle
12 Mở nhiệm vụ Tiêu Dao Cốc (7 ngày sau khi mở cấp 79) 8 0 OpenXoyoGameTask
13 Mở boss thế giới cấp 120 (20 ngày sau khi mở cấp 150) 27 0 OpenBoss120
14 Mở Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (20 ngày sau khi mở cấp 150) 27 0 OpenBaiHuTangGolden
15 Mở cấp 200 14 2000 OpenLevel200
Xin các anh chỉ giúp em ạ