a nào giúp e cái vụ chỉnh sửa skill được ko ạ
e định tăng tỉ lệ thi triển skill khi đánh trúng
tks ạ