Trích dẫn Gửi bởi pqtmtd [Only registered and activated users can see links. ]
Làm phép tính sau để cho ra kết quả: 1 + 1 x 2 = ? (gợi ý câu trả lời: 3)
PlayerDbLoading failed.
[ShutdownClient] PlayerDbLoading failed step(5) .
coi trên sv có phải nó báo lỗi này ko?