Như tiêu đề sau khi em unpack flie task_publish ra và bỏ ra khỏi gameserver để sửa lỗi nhưng chưa sữa gì đa bị như thế này. Nhưng khi em bỏ vào lại nó vẫn bị anh nào có thể giúp em được không ạ. Lỗi như hình:

[Only registered and activated users can see links. ]