Các Huynh cho đệ Hỏi cách fix viêm đế mà đúng thời gian ma k co hoạt động
ai cho đệ code để fix hoặc chỉ đệ cách làm với