ai có bản 5.5 ko lỗi req ko ạ . cho e xin cái req 5.5 với